ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΕΡΑΜΕΙΟΝ

γνωρίστε μας μέσα από τις φωτογραφίες μας

φόρμες αγγείων
εκπαιδευτικά μαθήματα-παρουσιάσεις
Ξυλοκάμινο, καμίνιασμα, ψήσιμο
εργαστήριο – έκθεση
παραγωγή πηλού, αγγείων διακόσμηση, στίλβωμα