Γεωπάρκο Ψειλορείτη

Συμμετέχει από το 2001 στο Δίκτυο των Ευρωπαικών Γεωπάρκων (www.europeangeoparks.org).

Από το 2004 στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων (http://www.globalgeopark.org).

Από το 2015 έχει λάβει την αναγνώριση ‘’Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO” (http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/).

Tα Γεωπάρκα είναι περιοχές που στοχεύουν στην ανάδειξη του συνόλου των στοιχείων της Γης ενός τόπου, με έμφαση στα πετρώματα και το ανάγλυφο για τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη αγροτικών περιοχών. Βασικοί στόχοι τους είναι η βιώσιμη διαχείριση των περιοχών τους και η στήριξη της τοπικής οικονομίας και των προιόντων μέσα από την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Τα Γεωπάρκα περιλαμβάνουν θέσεις ιδιαίτερου γεωλογικού, περιβαλλοντικού, ιστορικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος, οι οποίες συνδέονται μέσα από δίκτυα περιπατητικών, περιηγητικών και άλλων διαδρομών. Είναι ένα υπερσύνολο φυσικών, ανθρώπινων και πολιτισμικών χαρακτηριστικών με έμφαση στα στοιχεία αναγλύφου, πετρωμάτων και φύσης.